Video på FreeBSD

peter h peter at hk.ipsec.se
Tue Dec 5 21:10:52 CET 2006


On Tuesday 05 December 2006 22.09, G Hasse wrote:
> Hej!
> 
> Det finns inget som är så "trevligt" som att kunna säga till
> Peter Håkansson att "han har fel".

Varför peka ut mig :-) Jag har väldigt ofta fel !

> 
 forskat fram en lämplig kjedja av verktyg?
( bortklippt då jag inte har något att tillägga kommentera eller förtiga :-)
> 

-- 
    Peter Håkanson  

    There's never money to do it right, but always money to do it
    again ... and again ... and again ... and again.
    ( Det är billigare att göra rätt. Det är dyrt att laga fel. )


More information about the BUS mailing list