Blade 100

Peter Andersson peter at it-slav.net
Wed Nov 23 21:51:21 CET 2005


Hejsan

Jag har en Sun Blade 100 som jag tänkte köra som brandvägg med OpenBSD. 
Ett bekymmer med denna maskin är att jag inte får den att boota när det 
varit strömavbrott och strömmen sedan kommer tillbaka.
Jag har googlat och letat på suns dokumentationssidor utan att hitta 
något vettigt.
Är det någon som vet om det går?

Nedan mina OpenBoot inställningar:
ok printenv
Variable Name     Value             Default Value

test-args
diag-passes      1               1
pci-probe-list    7,c,3,8,d,13,5         7,c,3,8,d,5,13
local-mac-address?  false             false
fcode-debug?     false             false
ttyb-rts-dtr-off   false             false
ttyb-ignore-cd    true              true
ttya-rts-dtr-off   false             false
ttya-ignore-cd    true              true
silent-mode?     false             false
scsi-initiator-id   7               7
oem-logo                       No default
oem-logo?       false             false
oem-banner                      No default
oem-banner?      false             false
ansi-terminal?    true              true
screen-#columns    80               80
screen-#rows     34               34
ttyb-mode       9600,8,n,1,-          9600,8,n,1,-
ttya-mode       9600,8,n,1,-          9600,8,n,1,-
output-device     screen             screen
input-device     keyboard            keyboard
load-base       16384             16384
auto-boot?      true              true
boot-command     boot              boot
diag-file
diag-device      disk net            net
boot-file
boot-device      disk:a disk net        disk net
use-nvramrc?     false             false
nvramrc
security-mode     none              No default
security-password                  No default
security-#badlogins  0               No default
mfg-mode       off              off
diag-level      max              max
diag-switch?     false             false
error-reset-recovery boot              boot
ok


Mvh
Peter Andersson


More information about the BUS mailing list