Gah! FreeBSD dyker ....

Michael Josefsson mj at isy.liu.se
Fri Nov 18 08:37:07 CET 2005


Hej! Jag har fått problem med min HP ML300 server. Den kör FreeBSD 
4.11-STABLE och i huvudsak apache/1.3.33 samt Samba 3.0.14a.

Vi har haft den i över ett år och förra året gick den galant men nu har 
den börjat tvärdyka, utan anledning och utan att skriva det minsta i 
loggen. Detta har inträffat tre gånger under pågående termin (den körs 
som web- och filserver i ett hårdvarulabb här på Linköpings 
universitet) och det är helt oacceptabelt.

Den enda väsentliga - vad jag kommer på - skillnaden sedan förra året 
är att alla /home ligger på en extern IDE-disk på 160 gig. Förra året 
var dessa NFS-monterade från en Solaris-filserver. Jag har cvsuppat 
själva OS:et osv efter varje krasch men det verkar inte ha hulpit alls. 
Däremot har jag inte petat på varken samba eller apache. Vill göra så 
lite som möjligt under pågående termin (hur konstigt det än låter vill 
jag inte riskera någon timmes nertid med studenter flåsande i nacken, 
det är faktiskt snabbare att bara boota om den...)

Kan IDE-disken vara problemet? Både raid-diskarna och denna enda 
IDE-drive har soft-updates enablade men den lyckas aldrig boota själv 
hela vägen efter en sån här krasch utan man måste själv fsck:a /home 
dvs,
 IDE-driven.

All hjälp och tips mottages:)

/Micke

Del av dmesg sen igår (om nån vill se):

CPU: Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.40GHz (2399.33-MHz 686-class CPU)
  Origin = "GenuineIntel" Id = 0xf29 Stepping = 9
  
Features=0xbfebf9ff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,SEP,MTRR,PGE,MCA, 
CMOV,PAT,PSE36,CLFLUSH,DTS,ACPI,MMX,FXSR,SSE,SSE2,SS,HTT,TM,PBE>
  Hyperthreading: 2 logical CPUs
real memory = 536846336 (524264K bytes)
avail memory = 517582848 (505452K bytes)
Preloaded elf kernel "kernel" at 0xc03d0000.
Preloaded userconfig_script "/boot/kernel.conf" at 0xc03d009c.
Warning: Pentium 4 CPU: PSE disabled
Pentium Pro MTRR support enabled
md0: Malloc disk
npx0: <math processor> on motherboard
npx0: INT 16 interface
pcib0: <ServerWorks host to PCI bridge(unknown chipset)> on motherboard
pci0: <PCI bus> on pcib0
pci0: <ATI Mach64-GR graphics accelerator> at 3.0
bge0: <Broadcom BCM5702 Gigabit Ethernet, ASIC rev. 0x1002> mem 
0xf6fe0000-0xf6feffff irq 3 at device 4.0 on pci0
bge0: Ethernet address: 00:0b:cd:d0:a7:55
miibus0: <MII bus> on bge0
brgphy0: <BCM5703 10/100/1000baseTX PHY> on miibus0
brgphy0: 10baseT, 10baseT-FDX, 100baseTX, 100baseTX-FDX, 1000baseTX, 
1000baseTX-FDX, auto
pci0: <unknown card> (vendor=0x0e11, dev=0xa0f0) at 5.0 irq 5
ahc0: <Adaptec (Compaq OEM) 29160 Ultra160 SCSI adapter> port 
0x2800-0x28ff mem 0xf6fc0000-0xf6fc0fff irq 10 at device 6.0 on pci0
aic7892: Ultra160 Wide Channel A, SCSI Id=7, 32/253 SCBs
ciss0: <HP Smart Array 641> port 0x2c00-0x2cff mem 
0xf6f40000-0xf6f7ffff,0xf6fb0000-0xf6fb1fff irq 11 at device 7.0 on pci0
nge0: <National Semiconductor Gigabit Ethernet> port 0x3000-0x30ff mem 
0xf6f30000-0xf6f30fff irq 5 at device 8.0 on pci0
nge0: Ethernet address: 00:09:5b:8c:37:39
miibus1: <MII bus> on nge0
nsgphy0: <DP83861 10/100/1000 media interface> on miibus1
nsgphy0: 1000baseTX-FDX, 1000baseTX, 100baseTX-FDX, 100baseTX, 
10baseT-FDX, 10baseT, auto
atapci0: <ServerWorks CSB6 ATA66 controller (channel 2)> port 
0x2000-0x200f,0x374-0x377,0x170-0x177,0x3f4-0x3f7,0x1f0-0x1f7 at device 
14.0 on pci0
ata0: at 0x1f0 irq 14 on atapci0
ata1: at 0x170 irq 15 on atapci0
isab0: <PCI to ISA bridge (vendor=1166 device=0203)> at device 15.0 on 
pci0
isa0: <ISA bus> on isab0
atapci1: <ServerWorks CSB6 ATA100 controller (channel 0+1)> port 
0x3420-0x342f,0x3418-0x341b,0x3410-0x3417,0x3408-0x340b,0x3400-0x3407 
irq 11 at device 15.1 on pci0
ata2: at 0x3400 on atapci1
ata3: at 0x3410 on atapci1
pci0: <OHCI USB controller> at 15.2 irq 3
pcib128: <ServerWorks host to PCI bridge(unknown chipset)> on 
motherboard
pci128: <PCI bus> on pcib128
pcib1: <Host to PCI bridge> on motherboard
pci1: <PCI bus> on pcib1
eisa0: <EISA bus> on motherboard
mainboard0: <CPQ0738 (System Board)> on eisa0 slot 0
eisa0: unknown card @P at 0200 (0x02000200) at slot 2
orm0: <Option ROMs> at iomem 
0xc0000-0xc7fff,0xc8000-0xcbfff,0xee000-0xeffff on isa0
pmtimer0 on isa0
fdc0: <NEC 72065B or clone> at port 0x3f0-0x3f5,0x3f7 irq 6 drq 2 on 
isa0
fdc0: FIFO enabled, 8 bytes threshold
fd0: <1440-KB 3.5" drive> on fdc0 drive 0
atkbdc0: <Keyboard controller (i8042)> at port 0x60,0x64 on isa0
atkbd0: <AT Keyboard> flags 0x1 irq 1 on atkbdc0
kbd0 at atkbd0
psm0: <PS/2 Mouse> irq 12 on atkbdc0
psm0: model Generic PS/2 mouse, device ID 0
vga0: <Generic ISA VGA> at port 0x3c0-0x3df iomem 0xa0000-0xbffff on 
isa0
sc0: <System console> at flags 0x100 on isa0
sc0: VGA <16 virtual consoles, flags=0x300>
sio0 at port 0x3f8-0x3ff irq 4 flags 0x10 on isa0
sio0: type 16550A
sio1: configured irq 3 not in bitmap of probed irqs 0
ppc0: <Parallel port> at port 0x378-0x37f irq 7 on isa0
ppc0: Generic chipset (NIBBLE-only) in COMPATIBLE mode
plip0: <PLIP network interface> on ppbus0
lpt0: <Printer> on ppbus0
lpt0: Interrupt-driven port
ppi0: <Parallel I/O> on ppbus0
IP packet filtering initialized, divert enabled, rule-based forwarding 
enabled, default to deny, logging disabled
ad4: 152627MB <ST3160023A> [310101/16/63] at ata2-master UDMA100
acd0: CDROM <LTN486S> at ata0-master PIO4
Waiting 5 seconds for SCSI devices to settle
sa0 at ahc0 bus 0 target 6 lun 0
sa0: <TANDBERG SLR7 0483> Removable Sequential Access SCSI-2 device
sa0: 40.000MB/s transfers (20.000MHz, offset 15, 16bit)
da0 at ciss0 bus 0 target 0 lun 0
da0: <COMPAQ RAID 5 VOLUME OK> Fixed Direct Access SCSI-0 device
da0: 135.168MB/s transfers
da0: 69455MB (142245120 512 byte sectors: 255H 32S/T 17432C)
Mounting root from ufs:/dev/da0s1a
WARNING: / was not properly dismounted
WARNING: R/W mount of /home/muxen denied. Filesystem is not clean - 
run fsck
bge0: promiscuous mode enabled
nge0: gigabit link upMore information about the BUS mailing list