Studs ut - och det blir en stol mindre kvar n?r musiken slutar spela

Måns Nilsson mansaxel at besserwisser.org
Fri Dec 30 09:25:21 CET 2005--On den 27 december 2005 17.29.38 +0100 Magnus Danielson
<cfmd at bredband.net> wrote:

>> För alla mail. Tycker jag. De blir ju "till-person" när de lämnar
>> mailservern. Liksom. 
> 
> Inte helt. Visst skall mailet nå en viss mottagare, men det är vare sig
> mellanhanden eller sändaren som egentligen bryr sig, det är mottagaren
> som bryr sig. Har de rassligt system så får de väl fixa sitt system,
> men det skall inte belasta sändaren eller mellanhanden. Bäst för
> sändare och mellanhand är om en missad forward bara försvinner i tomma
> intet med på sin höjd en loggning hos list-servern att det inte gick
> någe bra. Om mottagande mail-struktur får mailet så skall eventuella
> loggningar om fel synas där, men ingen annanstans.
> 
> Det här bryter mot den ursprungliga tanken i viss mån, men det är så
> det måste se ut nu förtiden enligt min ringa mening.

Mja. Jag ser ditt problem, har det själv, (gissa hur kul det är att läsa
300 bounces om dan, för att man har några synliga mailinglistor) men det
är inte stort nog för att motivera omgörande, med tanke på att det är
spammen som ställer till, resten är inte ett problem. 

-- 
Måns Nilsson          Systems Specialist
+46 70 681 7204  cell           KTHNOC
+46 8 790 6518 office         MN1334-RIPE

Are we THERE yet? My MIND is a SUBMARINE!!
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 186 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20051230/4ba74fee/attachment.bin


More information about the BUS mailing list