Studs ut - och det blir en stol mindre kvar när musiken slutar spela

Patrik Wallstrom pawal at blipp.com
Mon Dec 26 16:38:00 CET 2005


On Mon, 26 Dec 2005, Niklas Hallqvist wrote:

[...]
> Dessutom har det vissa fördelar då jag kör greylisting på sekundären, 
> något som vi ännu inte vill på på vår primära mailserver, p.g.a. den 
> initiala fördröjningen.  Dock har jag under det senaste året allvarligt 
> övervägt att slå på det där ändå... då spam-problemen tidvis når nya 
> höjder, när de kommer på workarounds för antispam-motorerna.

Hur väl kommer de som försöker skicka mail till dig att uppföra sig om
du har greylisting på både primär och sekundär MX?

-- 
patrik_wallstrom->foodfight->pawal at blipp.com->+46-733173956


More information about the BUS mailing list