Studs ut - och det blir en stol mindre kvar när musiken slutar spela

peter h peter at hk.ipsec.se
Mon Dec 26 12:16:53 CET 2005


On Monday 26 December 2005 12.07, Bengt Gördén wrote:
> On Mon, Dec 26, 2005 at 11:55:42AM +0100, Peter Håkanson wrote:
> >
> > Men under vilka omsändigheter undviker man resp bör man ha MX-relays ?
> > Att förlita sig på tro är en sak, kunskap något helt annat.
> 
> Har du läst de andra mailen? Där står det.
> 
Ja, det har berättats att världen inte är svart eller vit, att MX kan vara bra
eller dåligt.

Men du började tråden med ett påstående "att MX är fel" utan att ange källa
eller bakgrund. Därför frågar jag dig om detta.

Alltså, vilka källor finns det som stödjer ditt initiala påståande (rfc bcp eller
presentationsmaterial) ?


-- 
    Peter Håkanson  

    There's never money to do it right, but always money to do it
    again ... and again ... and again ... and again.
    ( Det är billigare att göra rätt. Det är dyrt att laga fel. )


More information about the BUS mailing list