Studs ut - och det blir en stol mindre kvar när musiken slutar spela

Bengt Gördén bengan at sunet.se
Mon Dec 26 10:52:08 CET 2005


On Mon, Dec 26, 2005 at 12:01:57AM +0100, Magnus Danielson wrote:
> From: Magnus Bodin <magnus at bodin.org>
> Subject: Re: Studs ut - och det blir en stol mindre kvar när musiken slutar spela
> Date: Sun, 25 Dec 2005 23:46:28 +0100
> Message-ID: <9519a1780512251446l34caa6e4sa03981d73df3cd33 at mail.gmail.com>
> 
> > On 12/25/05, Peter Håkanson <peter at ipsec.se> wrote:
> > >
> > > Och du citerar vilken authoritet ??
> > 
> > Jag har hört det från flera IETF-snubbar, bl.a. paf.
> > 
> > Grejen är ju faktiskt att numera är tillgängligheten så bra att det
> > räcker om avsändaren köar.
> > Det blir dessutom så oerhört mycket lättare att filtrera spam på
> > SMTP-nivå eftersom man kan kontrollera Local-part just lokalt.
> 
> Visst är alternativ 1a att ha en _stabil_ smtp service (totalt, sett utifrån)
> men har man inte det så får alternativ 1b tas, dvs. sätta sekundär MX eftersom
> man uppenbarligen är oförmögen att få det bättre. Alternativ 2 är värre eller
> bättre beroende på hur du ser det - kör ingen egen mail.
> 
> Allt beror på vad man förmår att uppnå. Kan man anta god och stabil
> tillgänglighet så är det givetvis rätt att köra 1a alternativet.

Jo. Det är sant. Det viktigaste för mig är att mailet gått fram
(stabil leverans) och att det gått fram i tid. Om kvittens (hämtat av
avsändaren vill säga) hade varit en "MUST" i nån passande RFC så
tycker nog jag att sekundär MX skulle varit mycket mer gångbar. Så i
dagsläget så är kö på avsändarsidan det bästa av det sämsta.

mvh,


- Bengan -------------------------------------------------------------
- KTHNOC/SUNET/NORDUnet | http://www.noc.kth.se/~bengan | 08-7906586 -


More information about the BUS mailing list