Re: Studs ut - och det blir en stol mindre kvar när musiken slutar spela

Magnus Bodin magnus at bodin.org
Sun Dec 25 23:46:28 CET 2005


On 12/25/05, Peter Håkanson <peter at ipsec.se> wrote:
>
> Och du citerar vilken authoritet ??

Jag har hört det från flera IETF-snubbar, bl.a. paf.

Grejen är ju faktiskt att numera är tillgängligheten så bra att det
räcker om avsändaren köar.
Det blir dessutom så oerhört mycket lättare att filtrera spam på
SMTP-nivå eftersom man kan kontrollera Local-part just lokalt.

-- magnus


More information about the BUS mailing list