Re: Vilket backupprogram är bra/bäst?

Måns Nilsson mansaxel at besserwisser.org
Mon Dec 19 08:55:40 CET 2005--On den 15 december 2005 19.03.40 +0100 Joachim Strömbergson
<Joachim.Strombergson at InformAsic.com> wrote:

> Aloha!
> 
> I (FreeBSD) ports finns ett antal backupprogram. I samband med att börja
> köra på den nya servern som har en DLT-drive vill jag börja köra
> bättre än semimanuell inkrementell tar. ;-)

På jobbet kör vi IBM TSM på våra FreeBSD-maskiner. Du finner troligen
komplexiteten och priset något höga, samtidigt som det är liiiite svårt
att försvara ett separat rum till 3494-roboten. Men det _är_ det bästa
backupsystem jag nånsin varit med om, utan omsvep. Snabbt som ögat,
pålitligt, skalbart och ger en varm suddig känsla av trygghet, och det
fungerar! Det är inga problem att köra det på sin BSD-laptop (dvs OS X!) 
och ta backup på ~ varje natt, hemifrån, eller var man nu är. 

På förra jobbet körde vi dump+scripts. Det behövde vi aldrig testa, och
det var en bandare per maskin. Inte nåt som gav mig den där varma
känslan. 

Skulle jag göra nåt mer elaborat idag skulle jag satsa på amanda, för
att det har nätstöd, staging till disk och folk har börjat pilla med
AFS-dump-moduler, vilket är nåt jag behöver. (normalt sett så använder
man ett vos-underkommando, "vos dump" för att göra det: 

  vos dump [-id] volume [-server fileserver] [-partition partition] [-cell
   cellname] [-file filename] [-noauth] [-localauth] [-verbose]
      Dump volume on fileserver to a filename.

men amanda har nåt som får det där att lira bra med staging och band,
typ.)


-- 
Måns Nilsson          Systems Specialist
+46 70 681 7204  cell           KTHNOC
+46 8 790 6518 office         MN1334-RIPE

Mr and Mrs PED, can I borrow 26.7% of the RAYON TEXTILE production of
the INDONESIAN archipelago?
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 186 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20051219/00618b82/attachment.bin


More information about the BUS mailing list