Vilket backupprogram är bra/bäst?

David Israelsson david at israelsson.org
Mon Dec 19 11:44:14 CET 2005


Linus Nordberg <linus at nordberg.se> writes:

> En tråkig grej med att använda dump är att man inte lagrar information
> om filer som har försvunnit.

Visst lagrar man information om filer som tagits bort om man använder
dump.  Man ser den bara inte när man kör "restore i", men det
förfarandet borde ändå bara vara intressant om man vill ha tillbaka
enstaka filer.

    /David


More information about the BUS mailing list