Portering av defensible till freebsd

peter håkanson peter at ipsec.se
Tue Feb 22 14:39:07 CET 2022


Jag kan bara bocka mig djupt och tacksamt för Din hjälp !

Hör av dig om jag kan hjälpa Dig med något !

Peter h

> On 22 Feb 2022, at 13:33, Peter Libassi via BUS <bus at stacken.kth.se> wrote:
> 
> Hej Peter,
> 
> Då var det klart. ap24-mod_defensible-1.5 är nu en officiell port på FreeBSD.
> 
> https://bugs.freebsd.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=261236
> 
> https://www.freebsd.org/cgi/ports.cgi?query=defensible&stype=all
> 
> /Peter
> 
>> 8 jan. 2022 kl. 07:37 skrev peter h via BUS <bus at stacken.kth.se>:
>> 
>> Modulen mod_defensible.so kopplar apache till en
>> dns blocklist, mycker mera praktiskt en att editera
>> .access .
>> 
>> Jag har provat att be freebsd.org fixa detta men ingen har nappat.
>> 
>> Mod-defensible finns till linux, och det tvingar mig att
>> stanna vid linux.
>> 
>> Any takers ?
>> 
>> There's never money to do it right, but always money to do it
>> again ... and again ... and again ... and again.
>> 
>> _________________________________________________
>> BSD Users Sweden -- BUS at stacken.kth.se
>> https://lists.stacken.kth.se/mailman/listinfo/bus
> 
> _________________________________________________
> BSD Users Sweden -- BUS at stacken.kth.se
> https://lists.stacken.kth.se/mailman/listinfo/bus

======================================================
Peter Håkanson      Phone   +46707328101
IPSec sverige        Email   peter at ipsec.se
"Safe by design"      Address  Lillekärr Norra 96
                    S-425 34 Hisings Kärra Sweden

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: Message signed with OpenPGP
URL: <http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20220222/524514dc/attachment.sig>


More information about the BUS mailing list