port av apache module defensible

peter håkanson peter at ipsec.se
Thu Nov 25 19:26:23 CET 2021


Jag har använd denna i flertalet lina servers. Det blev linux då
den inte finns till BSD och jag känner mig inte kompetent att porta den.

Se tråden :
https://forums.freebsd.org/threads/adding-dns-blocklist-to-apache.83041/

Det är alltså exakt samma sak som alla (?) MTA använder fast till apache.

Kan du tänka dig att kika på detta ?

======================================================
Peter Håkanson      Phone   +46707328101
IPSec sverige        Email   peter at ipsec.se
"Safe by design"      Address  Lillekärr Norra 96
                    S-425 34 Hisings Kärra Sweden

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: Message signed with OpenPGP
URL: <http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20211125/f4eb471c/attachment.sig>


More information about the BUS mailing list