Re: AWK (kanske) fråga

Niklas Burman niklas.burman at proactivegaming.com
Thu May 24 18:32:20 CEST 2018


Hej,

Kan ni ta bort mig från er mejllista. Tack för hjälpen.

Best regards / Med vänlig hälsning,


Niklas Burman
Chief operating officer
+46 70 767 07 72


Proactive Gaming Scandinavia AB
Gamla Rådstugugatan 1B
602 24, Norrköping
Sweden

On Thu, May 24, 2018, 18:17 Daniel Lublin via BUS <bus at stacken.kth.se>
wrote:

> OK, awk, om du säger det så! Det är ju förvisso trevligt för lite
> text-processande, och har väldigt få beroenden.
>
> Här är en liten ansats, med föga felhantering, och som förutsätter att
> dataformatet du beskriver följs hårt. Särskilt att poster separeras med en
> eller flera tomma rader (RS=""). Man kan ju både tänka sig att man låter
> awk-scriptet spotta ur sig skal-kommandon till en fil (som sedan sourcas),
> alternativt kör man system() direkt i awk.
>
> #!/usr/bin/awk -f
>
> BEGIN { RS=""; FS="\n" }
>
> function strip(s) {
>  sub(/^[[:space:]]+/, "", s)
>  sub(/[[:space:]]+$/, "", s)
>  return s
> }
>
> {
>  delete rec
>  for (i = 1; i <= NF; i++) {
>   sep = index($i, ":")
>   if (sep) {
>    k = substr($i, 0, sep-1)
>    rec[k] = strip(substr($i, sep+1))
>   }
>  }
>  printf("samba-tool user add '%s' --surname='%s'" \
>     " --given-name='%s' --mail-address='%s'\n",
>     rec["uid"], rec["sn"], rec["givenName"], rec["mail"])
> }
> _________________________________________________
> BSD Users Sweden -- BUS at stacken.kth.se
> https://lists.stacken.kth.se/mailman/listinfo/bus
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20180524/0ce022be/attachment.html>


More information about the BUS mailing list