AWK (kanske) fråga

Leif Larsson leif.larsson at l3system.se
Thu May 24 16:47:17 CEST 2018


Försöker loopa igenom en lista av entries i en ldap-databas och tilldela 
dessa entries "variabelnamn", exempel:

givenName: Ricardo
mail: ricardo at abc.org
sn: Nilsson
uid: ricardo

givenName: Per
mail: per at abc.org
sn: Persson
uid: per


Första entriet skulle i den bästa av världar resultera i:

$1 = Ricardo
$2 = ricardo at abc.org
$3 = Nilsson
$4 = ricardo

Alternativt:

$givenName = Ricardo
$mail = ricardo at abc.org
$sn = Nilsson
$uid = ricardo


Efter varje loopning används variablerna och kan sedan återanvändas. 
(samba-tool user add $uid --surname=$givenName --given-name=$givenName 
--mail-address=$mail).

Tips och ideer tas emot tacksamt...

(Att ersätta fälten och skapa en ny ldif räknas inte :-)

Hälsningar,

/Leif
More information about the BUS mailing list