Re: Comhem betalar för sina spam !!

Leif Larsson leif.larsson at l3system.se
Tue Jan 2 12:47:31 CET 2018


Vad grymt! Grattis!
Har varit riktigt nära ett par gånger men inte riktigt orkat. Nu fick
man lite ny inspiration :-)
Nyfiken på om dom fortsätter att skicka eller om dom tagit bort dig ur
sina register. Får spontant känslan att dom kommer att fortsätta att
bidra till ditt välbefinnande :-)

Hälsningar,

/Leif

On 12/28/2017 01:45 PM, peter h via BUS wrote:
> Jag har under november fått 2 stycken sms-spam från comhem.
> Denna gång växte hornen ut, och som den elake typen jag
> innerst inne är så skickade jag fakturor till comhem för 
> störningen de orsakat ( marknadsstörnigsavgif samt "spam till nix-ad telefon")I
> 
> Jag har fått betalt för bägge 2 !! 625 + 625 kronor .
> 
> Nu ser jag fram emot mera spam :-)
> 
> 


More information about the BUS mailing list