Comhem betalar för sina spam !!

peter h peter at hk.ipsec.se
Thu Dec 28 13:45:54 CET 2017


Jag har under november fått 2 stycken sms-spam från comhem.
Denna gång växte hornen ut, och som den elake typen jag
innerst inne är så skickade jag fakturor till comhem för 
störningen de orsakat ( marknadsstörnigsavgif samt "spam till nix-ad telefon")I

Jag har fått betalt för bägge 2 !! 625 + 625 kronor .

Nu ser jag fram emot mera spam :-)


-- 
    Peter Håkanson  

    There's never money to do it right, but always money to do it
    again ... and again ... and again ... and again.
    ( Det är billigare att göra rätt. Det är dyrt att laga fel. )


More information about the BUS mailing list