Re: Fredag, trött, och vill bara åka hem. (spamd / brygga trubbel)

Niklas Hallqvist niklas at appli.se
Mon Mar 21 15:14:46 CET 2016


Hur ser du att regeln matchar?  Via pfctl counters, eller via 
log-statements och att tcpdumpa på pflog0?
Lyssnar spamd på 127.0.0.1:spamd eller på *:spamd?
Vilke OS-version?

Jag har ingen lösning, men vill bara förså din setup om jag skulle ta 
och testa lite själv.

Lite dubbelkoller (ta inte illa upp nu, det är i välmening):
ext_if är rätt satt?
pf är enablat?
Och det är väl port 25 du testar och inte 587 eller ngt sådant? Så att 
du testar på det du konfigurerat.

/NiklasOn 03/18/16 17:09, Leif Larsson wrote:
> Hejsan listan,
>
> Har en brygga med två interface som sitter mellan internet och en 
> mailsever. OS: OpenBSD
>
> Kör spamd på burken.
>
>
> Problemet är att trafiken inte routas riktigt som man tänkt sig när 
> man håller på med bryggor.
>
> Ex regeln:
> pass in on $ext_if proto tcp from any to any port smtp divert-to 
> 127.0.0.1 port spamd
>
> ...fungerar inte, det saknas någon form av "route-to" regel.
>
>
> Spamd ger inte ifrån sig ett pip
> Att telnetta lokalt till localhost:spamd fungerar (minsann)
> Jag ser att regeln matchar.
> Men när man provar från ett externt system hamnar man aldrig hos spamd 
> utan direkt på mailservern :-(
>
>
> Har tidigare kört enligt denna artikel på undeadly, men efter någon 
> version så har syntax etc ändrats något.
> http://undeadly.org/cgi?action=article&sid=20061108134508
>
>
> Är det någon som har en fungerande setup som kan dela med sig ?
> Jag har provat det mesta och orkar inte experimentera mer.
>
>
> Trevlig helg!
>
> /Leif
> _________________________________________________
> BSD Users Sweden -- BUS at stacken.kth.se
> https://lists.stacken.kth.se/mailman/listinfo/bus
>


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 3093 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
URL: <http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20160321/a53bb5b9/attachment.bin>


More information about the BUS mailing list