Re: Fredag, trött, och vill bara åka hem. (spamd / brygga trubbel)

peter håkanson peter at ipsec.se
Fri Mar 18 23:30:45 CET 2016


> On 18 Mar 2016, at 17:09, Leif Larsson <leif.larsson at l3system.se> wrote:
> 
> Hejsan listan,
> 
> Har en brygga med två interface som sitter mellan internet och en mailsever. OS: OpenBSD
> 
> Kör spamd på burken.
> 
> 
> Problemet är att trafiken inte routas riktigt som man tänkt sig när man håller på med bryggor.
> 
> Ex regeln:
> pass in on $ext_if proto tcp from any to any port smtp divert-to 127.0.0.1 port spamd
> 
> ...fungerar inte, det saknas någon form av "route-to" regel.
> 
> 
> Spamd ger inte ifrån sig ett pip
> Att telnetta lokalt till localhost:spamd fungerar (minsann)
> Jag ser att regeln matchar.
> Men när man provar från ett externt system hamnar man aldrig hos spamd utan direkt på mailservern :-(
> 
> 
> Har tidigare kört enligt denna artikel på undeadly, men efter någon version så har syntax etc ändrats något.
> http://undeadly.org/cgi?action=article&sid=20061108134508
> 
> 
> Är det någon som har en fungerande setup som kan dela med sig ?
> Jag har provat det mesta och orkar inte experimentera mer.
> 
> 
> Trevlig helg!
> 
> /Leif
> _________________________________________________
> BSD Users Sweden -- BUS at stacken.kth.se
> https://lists.stacken.kth.se/mailman/listinfo/bus
> 


Leif,
jag har inte sysslat med vare sig spamd eller pf men:
om du tcpdumpar din telnet session enligt ovan, vem svarar
på tcp-paketen ? 127.0.0.1 eller ext_if ?

Även om de kommer från någon av maskinens ip, är alla fält rimliga ?

Trevlig helg
======================================================
Peter Håkanson      Phone   +46707328101
IPSec sverige        Email   peter at ipsec.se
"Safe by design"      Address  Lillekärr Norra 96
                    S-425 34 Hisings Kärra Sweden

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 163 bytes
Desc: Message signed with OpenPGP using GPGMail
URL: <http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20160318/8fe84f5a/attachment.sig>


More information about the BUS mailing list