Diskussionsafton med pilsner i g�

Joachim Strömbergson Joachim at Strombergson.com
Tue Feb 2 17:49:43 CET 2016


Aloha!

Jag kommer. Behöver äta och ta en öl.

peter h wrote:
> On Tuesday 02 February 2016 14.14, Joachim Strömbergson wrote:
>> Aloha!
>>
>> Sent in i diskussionen. Är det i dag? Och på Bishops Arms, Järntorget?
>> När?
> 
> 19.00 
> 
> bishop arms järntorget javisst
> 
> peter h
>> Jag kommer gärna och diskuterar vad undefined i C innebär i relation
>> till Python. Samt varför hårdvarup-rren var mer upphetsande förr.
>>
>> MVH
>> JoachimS
>>
>> s at familjenberger.com wrote:
>>> Jag får tyvärr hoppa över dagens eventuella diskussion.
>>> Februariförkylningen slog till igår natt.
>>> 
>>> 
>>>
>>>   --------- Original Message ---------
>>>   Subject: Diskussionsafton med pilsner i göteborg?
>>>   From: "peter h" <peter at hk.ipsec.se>
>>>   Date: 1/27/16 7:15 pm
>>>   To: bus at stacken.kth.se
>>>
>>>   Det känns viktigt att diskutera bl.a. nobelpristagarens påverkan på
>>>   C-syntaxen
>>>   och andra viktiga ämnen. Förslagsvis Bishop arms järntorget.
>>>
>>>   Två förslag : i morgon torsdag 28 jan eller tisdag 2 feb.
>>>
>>>   Andra förslag ?
>>>
>>>
>>>   -- 
>>>   Peter Håkanson
>>>
>>>   There's never money to do it right, but always money to do it
>>>   again ... and again ... and again ... and again.
>>>   ( Det är billigare att göra rätt. Det är dyrt att laga fel. )
>>>   _________________________________________________
>>>   BSD Users Sweden -- BUS at stacken.kth.se
>>>   https://lists.stacken.kth.se/mailman/listinfo/bus
>>>
>>> _________________________________________________
>>> BSD Users Sweden -- BUS at stacken.kth.se
>>> https://lists.stacken.kth.se/mailman/listinfo/bus
> 

-- 
Med vänlig hälsning, Yours

Joachim Strömbergson - Alltid i harmonisk svängning.
========================================================================

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 905 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20160202/d5aadf3d/attachment-0001.sig>


More information about the BUS mailing list