Diskussionsafton med pilsner i g�

Joachim Strömbergson Joachim at Strombergson.com
Tue Feb 2 14:14:07 CET 2016


Aloha!

Sent in i diskussionen. Är det i dag? Och på Bishops Arms, Järntorget?
När?

Jag kommer gärna och diskuterar vad undefined i C innebär i relation
till Python. Samt varför hårdvarup-rren var mer upphetsande förr.

MVH
JoachimS

s at familjenberger.com wrote:
> Jag får tyvärr hoppa över dagens eventuella diskussion.
> Februariförkylningen slog till igår natt.
> 
> 
> 
>   --------- Original Message ---------
>   Subject: Diskussionsafton med pilsner i göteborg?
>   From: "peter h" <peter at hk.ipsec.se>
>   Date: 1/27/16 7:15 pm
>   To: bus at stacken.kth.se
> 
>   Det känns viktigt att diskutera bl.a. nobelpristagarens påverkan på
>   C-syntaxen
>   och andra viktiga ämnen. Förslagsvis Bishop arms järntorget.
> 
>   Två förslag : i morgon torsdag 28 jan eller tisdag 2 feb.
> 
>   Andra förslag ?
> 
> 
>   -- 
>   Peter Håkanson
> 
>   There's never money to do it right, but always money to do it
>   again ... and again ... and again ... and again.
>   ( Det är billigare att göra rätt. Det är dyrt att laga fel. )
>   _________________________________________________
>   BSD Users Sweden -- BUS at stacken.kth.se
>   https://lists.stacken.kth.se/mailman/listinfo/bus
> 
> _________________________________________________
> BSD Users Sweden -- BUS at stacken.kth.se
> https://lists.stacken.kth.se/mailman/listinfo/bus

-- 
Med vänlig hälsning, Yours

Joachim Strömbergson - Alltid i harmonisk svängning.
========================================================================

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 905 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20160202/5dfc6aff/attachment.sig>


More information about the BUS mailing list