3G

peter h peter at hk.ipsec.se
Mon Nov 28 18:00:46 CET 2011


On Saturday 22 October 2011 19.22, martin häggström wrote:
> Hej!
> 
> Är det någon som har erfarenhet av 3G modem? Jag har försökt konfigurea
> min uppkoppling i ppp.conf mot telia men lyckas inte komma ut på nätet.
> I mina försök har jag följt guiden i FreeBSD handbook,
> http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/userppp.html.
> Jag kör igång ppp som ppp -ddial telia. Är det någon som har bättre
> erfarenhet?

jag har bara använt "option" 3G modem ( som har två ethernetportar ut)

De är skräp. Undviks till varje pris.

peter h
> 
> Så här ser min ppp.conf ut:
> 
> default:
>  set timeout 180
>  set device /dev/cuaU0
>  set dial "ABORT BUSY ABORT NO\\sCARRIER TIMEOUT 5 \ \"\" AT OK-AT-OK
> ATE1Q0 OK \\dATDT\\T TIMEOUT 40 CONNECT"
> 
> telia:
> 
>  set authname 3G
>  set authkey internet
>  set login
>  set ifaddr 0 0
>  add default HISADDR
> 
> Här är ett utdrag ur loggen:
> 
> Oct 22 19:19:13 pcbsd-2126 ppp[10820]: Warning: Chat script failed
> Oct 22 19:19:13 pcbsd-2126 ppp[10820]: Phase: deflink: dial -> hangup
> Oct 22 19:19:13 pcbsd-2126 ppp[10820]: Phase: deflink: Disconnected!
> Oct 22 19:19:13 pcbsd-2126 ppp[10820]: Phase: deflink: Connect time: 42
> secs: 0 octets in, 0 octets out
> Oct 22 19:19:13 pcbsd-2126 ppp[10820]: Phase: deflink: 0 packets in, 0
> packets out
> Oct 22 19:19:13 pcbsd-2126 ppp[10820]: Phase: total 0 bytes/sec, peak 0
> bytes/sec on Sat Oct 22 19:18:31 2011
> Oct 22 19:19:13 pcbsd-2126 ppp[10820]: Phase: deflink: hangup -> opening
> Oct 22 19:19:13 pcbsd-2126 ppp[10820]: Phase: deflink: Enter pause (30)
> for redialing.
> Oct 22 19:19:26 pcbsd-2126 ppp[35555]: Phase: Using interface: tun1
> Oct 22 19:19:26 pcbsd-2126 ppp[35555]: Phase: deflink: Created in closed
> state
> Oct 22 19:19:26 pcbsd-2126 ppp[35562]: Phase: PPP Started (ddial mode).
> Oct 22 19:19:26 pcbsd-2126 ppp[35562]: Phase: bundle: Establish
> Oct 22 19:19:26 pcbsd-2126 ppp[35562]: Phase: deflink: closed -> opening
> Oct 22 19:19:26 pcbsd-2126 ppp[35562]: Phase: deflink: Connected!
> Oct 22 19:19:26 pcbsd-2126 ppp[35562]: Phase: deflink: opening -> dial
> Oct 22 19:19:43 pcbsd-2126 ppp[10820]: Phase: deflink: /dev/cuaU0 is in
> use
> Oct 22 19:19:43 pcbsd-2126 ppp[10820]: Phase: deflink: Enter pause (30)
> for redialing.
> 
> Mvh Martin
> 
> 
> 
> <P><p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" style="font-size:13.5px">_______________________________________________________________<BR>Dags att byta jobb? - <a href="http://secure-dk.imrworldwide.com/cgi-bin/b?ci=Aller-kampanj-se&cg=spray&tu=http%3A%2F%2Fwww.stepstone.se%2Fjobb-i--Hotell-Restaurang-och-Turism--15000000.html?cid=ws_spray-passagen_Spray_Webservice_mailfooter">Turism</a>
> 
> <a href="http://secure-dk.imrworldwide.com/cgi-bin/b?ci=Aller-kampanj-se&cg=spray&tu=http%3A%2F%2Fwww.stepstone.se%2Fjobb-i--Forsaeljning-och-Inkop--2000000.html?cid=ws_spray-passagen_Spray_Webservice_mailfooter">Frsljning</a>
> 
> <a href="http://secure-dk.imrworldwide.com/cgi-bin/b?ci=Aller-kampanj-se&cg=spray&tu=http%3A%2F%2Fwww.stepstone.se%2Fjobb-i--Haelsa-och-Sjukvard--14000000.html?cid=ws_spray-passagen_Spray_Webservice_mailfooter">Vrdjobb</a>
> 
> <a href="http://secure-dk.imrworldwide.com/cgi-bin/b?ci=Aller-kampanj-se&cg=spray&tu=http%3A%2F%2Fwww.stepstone.se%2Fjobb-i--Ekonomi--4000000.html?cid=ws_spray-passagen_Spray_Webservice_mailfooter">Ekonomi</a>
> 
> <a href="http://secure-dk.imrworldwide.com/cgi-bin/b?ci=Aller-kampanj-se&cg=spray&tu=http%3A%2F%2Fwww.stepstone.se%2Fjobb-i--Design-och-Arkitektur--21000000.html?cid=ws_spray-passagen_Spray_Webservice_mailfooter">Design</a>
> 
> <a href="http://secure-dk.imrworldwide.com/cgi-bin/b?ci=Aller-kampanj-se&cg=spray&tu=http%3A%2F%2Fwww.stepstone.se%2Fjobb-i--Bank-Finans-och-Forsaekring--3000000.html?cid=ws_spray-passagen_Spray_Webservice_mailfooter">Bank</a>
> 
> <a href="http://secure-dk.imrworldwide.com/cgi-bin/b?ci=Aller-kampanj-se&cg=spray&tu=http%3A%2F%2Fwww.stepstone.se%2Fjobb-i--Media-och-Information--19000000.html?cid=ws_spray-passagen_Spray_Webservice_mailfooter">Media</a></font>

-- 
    Peter Håkanson  

    There's never money to do it right, but always money to do it
    again ... and again ... and again ... and again.
    ( Det är billigare att göra rätt. Det är dyrt att laga fel. )


More information about the BUS mailing list