FreeBSD 8.1 release

Joel Dahl joel at FreeBSD.org
Sat Jan 22 12:38:54 CET 2011


On 21-01-2011 20:51, Mattias Barthel wrote:
> Hej BUS,
> 
> Jag har precis upgraderat min filserver till FreeBSD 8.1 (från 7.2).
> Den går inte alls bra längre.
> 
> Scenario:
> samba körs på maskinen och jag spelar upp videor från andra maskiner 
> hemma via SMB.
> Helt slumpmässigt (i alla fall nästan) ser jag detta meddelande i 
> /var/log/messages:
> 
> Jan 21 20:46:58 yoda kernel: bge0: watchdog timeout -- resetting
> Jan 21 20:46:58 yoda kernel: bge0: link state changed to DOWN
> Jan 21 20:47:00 yoda kernel: bge0: link state changed to UP

Testa RELENG_8_2.

-- 
Joel


More information about the BUS mailing list