iperf eller ttcp

Mans Nilsson mansaxel at besserwisser.org
Tue Oct 26 14:15:40 CEST 2010


Subject: iperf eller ttcp Date: Tue, Oct 26, 2010 at 10:26:49AM +0200 Quoting Jon Otterholm (jon.otterholm at ide.resurscentrum.se):
> Hej på er.
> 
> Är det någon som har en publik iperf eller ttcp att låna ut en stund? Vi behöver testa vår lina för att se att vi får ut det vi betalar för...
> 
> Minst 500Mbit/s behöver vi kunna köra.

Bredbandskollen? *duckar och springer fnissande* 

-- 
Måns Nilsson   primary/secondary/besserwisser/machina
MN-1334-RIPE               +46 705 989668
Somewhere in DOWNTOWN BURBANK a prostitute is OVERCOOKING a LAMB CHOP!!
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 194 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20101026/a8a69b2b/attachment.bin


More information about the BUS mailing list