dugges finns i angereds systemnbutik !

Michael Cardell Widerkrantz mc at hack.org
Tue Mar 9 15:56:28 CET 2010


Martin Nilsson <martin at mullet.se>, 2010-03-09 10:41 (+0100):

> Nu blev jag nyfiken, hur fungerar BSD-öldrickandet i Malmö? Jag har 
> aldrig bevistat något dylikt event...

Folket från brevlistan mosig, som bland annat innehåller några
BSD-anhängare, träffas alltså varannan onsdag på restaurang La Trattoria
och dricker öl, äter pizza och nördar ut.

Själva brevlistan startade 2007, men pizzamötena har pågått något år
längre än så.

Några som är medlemmar i listan och minst en gång före listan startade
har också haft årliga större sammankomster med föredrag, samarbeten och
liknande som har kallats Malmö Hack-a-ton. Senast var vi inhysta i en
lokal i Sofielunds folkets hus. Dessutom har det varit några
demonstrationer av fri programvara, installfester och liknande.

-- 
http://hack.org/mc/
Use plain text e-mail, please. OpenPGP welcome, 0xE4C92FA5.


More information about the BUS mailing list