Dovecot, knyta domain med user

Andreas Pettersson andpet at telia.com
Mon Feb 8 18:30:23 CET 2010


Jag står i begrepp att smälla igång en POP3/IMAP-server med flera
domäner och det gick upp för mig att man var tvungen att tänka lite
också.. :)

Det är alltså första gången behovet uppstått, och efter lite lurkande så
fastnade jag för dovecot. Servern är FreeBSD 8.0.

Jag använder Exim för att leverera posten
till /var/mail/domain/user/Maildir. Och sen behöver jag nog  lite
vägledning.

I Dovecot finns det en parameter %d för att specificera domänen i
sökvägen till användarens Maildir, men hur får Dovecot reda på den här
parametern?

Jag hade tänkt att användaren bara skulle behöva ange ett username, inte
username at domain, när de autenticerar sig mot IMAP-tjänsten. Var och hur
anger jag vilken domain som hör till vilken user?

Låter som en ganska grundläggande fråga, men jag har läst igenom
wikisidorna och känner inte att de gav något bra svar.

En lösning skulle kunna vara att sätta home-parametern i userdb (i
passwd-format) för varje användare
till /var/mail/thisspecificdomain/thisspecificuser/ och i dovecot.conf
bara ange ~/Maildir som Maildir, är det ett bra sätt att lösa det på?
Finns det andra?


-- 
AndreasMore information about the BUS mailing list