Blocka portscanning med PF?

Joakim Aronius joakim at aronius.com
Thu Feb 4 19:08:26 CET 2010


* Mathias Stjernström (mathias at globalinn.com) wrote:
> Det finns ett script som heter BlockSSHD. Den monitorerar valfri log och när den får ett bestämt antal failures från samma IP så lägger den till en pf-regel som blockerar användaren i bestämd tid. 
> 
> http://blocksshd.sourceforge.net/
> 
> Har dock inte använt den själv för jag har slutat tillåta lösenords login via SSH :)
> 
> /mathias

Jo, men denna funktion finns redan i pf och den går att använda på godtycklig port, i.e. webservrar mm. (max-src-conn-rate)

/jkm


More information about the BUS mailing list