Blocka portscanning med PF?

Niklas Hallqvist niklas at appli.se
Thu Feb 4 15:28:52 CET 2010


Fel!

Du har t.ex. avsiktiligt tagit bort Path MTU discovery-mekanismen, och 
kan därmed råka ut för att
inte kunna prata i längre TCP-koppel med vissa hostar på nätet.

Dessutom misstänker jag skarpt att den ursprunglige frågeställaren inte 
är särskilt intresserad av att inte kunna nås utifrån nätet.

Det är som att säga att det bästa botemedlet mot alla sjukdomar är att 
ta livet av sig.  Visst, man blir inte sjuk längre, men vad är det för 
liv ;-)

Om folk frågar A, så svara inte på fråga B.  Jag tror faktiskt han vill 
filtrera portscanners, inte annat.

Niklas


Björn Wallentinus wrote:
>> Hej!
>>
>> Någon som känner till om man kan få PF att känna igen portscanning och
>> eller program som tex. Nessus och Core Impact?
>>
>> Det finns ju en jättefin bruteforce för ssh till PF så jag tänkte att
>> det kanske finns något bra sätt att blocka allt från ett IP som
>> portscannar!
>>     
>
> Jag blockar default ALLT som kommer som inte jag initierat. dvs:
> block all in
> pass all out keep state
>
> funkar fint, keep state gör att den släpper tillbaka trafiken jag initierat.
>
> Mvh Björn
> _________________________________________________
> BSD Users Sweden -- BUS at stacken.kth.se
> https://lists.stacken.kth.se/mailman/listinfo/bus
>
>   


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 4793 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20100204/73514c3a/smime.bin


More information about the BUS mailing list