ipsecctl snmp!

Niklas Hallqvist niklas at appli.se
Thu Apr 1 11:50:39 CEST 2010


Jag antar att du kan använda ifstated och installera net-snmp paketet 
och scripta lite.
Snyggare är kanske att skrivna en routing socket monitor som direkt 
trappar. lite som:
route monitor
Nu vet jag ju inte om du bara passivt vill se om om flödena finns 
ensidigt per sida, eller
om du vill ha faktiskt aktiva tester som ping också.  Då får man ju se 
till att inte pingen kan lyckas
i klartext förstås.

Jag har inte gjort detta, det är bara några idéer.

Anders Troback wrote:
> Hej!
>
> Någon som vet om man kan få snmptraps (eller kanske bara ett mail
> eller script) att skickas när en VPN tunnel går upp och ner! Använder
> ipsecctl på OpenBSD 4.6!
>
> Tack!
>
>
> \\anders
> _________________________________________________
> BSD Users Sweden -- BUS at stacken.kth.se
> https://lists.stacken.kth.se/mailman/listinfo/bus
>   


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 4793 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20100401/2f6a9b3f/smime.bin


More information about the BUS mailing list