IPSEC, Racoon och dynamiska adresser!

Niklas Hallqvist niklas at appli.se
Thu Oct 22 16:48:41 CEST 2009


Janne Johansson wrote:
> Anders Troback wrote:
>  
>>>> Har inte hunnit fatta det där med ipsecctl riktigt men om man nu
>>>> använder det, vilket jag gör, kan man då ansluta med en "vanlig"
>>>> isakmpd eller något annat som tex raccon eller kanske tom Shrew?
>>>>     
>>> ipsecctl bakar en isakmpd.conf åt dig med bra defaults, så det går
>>> alldeles utmärkt att ansluta en "vanlig" isakmpd mot den.
>>>    
>> OK, låter bra, undrar bara en sak till (för stunden iaf:-)), hur vet
>> man vad man ska skriva i den "vanliga" som inte har ipsecctl?
>>   
>
> Trial and horror.
>
> Eller så läser man på mansidor och böcker tills magen blir stor och
> skägget växt ut och då "bara kan man".
>  
Hallå där! Det där låter nästan på pricken likt mig, och jag har ändå 
inte läst mansidorna :-)
Jag skrev dem ;-)
> Nej, allvarligt, det är som alla andra config-filer, man får titta på
> exempel och modifiera tills det passar en, precis som om man konf:ade
> sin mailserver eller sin apache.
>
> _________________________________________________
> BSD Users Sweden -- BUS at stacken.kth.se
> https://lists.stacken.kth.se/mailman/listinfo/bus
>
>  


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 4793 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20091022/57c19d27/smime.bin


More information about the BUS mailing list