Citrix klient på OpenBSD!

Anders Troback freebsd at troback.com
Thu Oct 22 08:09:17 CEST 2009


Den Wed, 21 Oct 2009 23:52:05 +0200
skrev Henrik Hellerstedt <henrik at hellerstedt.com>:

> > Hmmm, hade mer hoppats på att Linux versionen skulle funka som den
> > gör i FreeBSD! Nej, rdesktop räcker inte, måste använda Citrix pga.
> > lastbalansering!
> >
> > Om man ska köra en Linux app i OpenBSD måste man sätta i gång något
> > då som i FreeBSD (tänker på linux.ko))?
> >
> > \\anders
> 
> Vet inte om citrix klienten funkar, men en bit på väg kommer du med:
> 
> sudo sysctl kern.emul.linux=1
> sudo pkg_add fedora_base
> 
> Det står ganska enkelt beskrivet i man sidan:
> http://www.openbsd.org/cgi-bin/man.cgi?query=compat_linux
> 
> /Henrik

Tack, det går att installera  Citrix klienten då, fick bara fixa lite
med installationsscriptet...! 

Nu fattas bara libXm.so.3 men den behövs bara till det grafiska
konfigurationsgränssnittet och den kan jag vara utan just nu!


\\anders

-- 
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.More information about the BUS mailing list