IPSEC, Racoon och dynamiska adresser!

Niklas Hallqvist niklas at appli.se
Wed Oct 21 15:54:14 CEST 2009


Även om jag personligen inte blir alls ledsen av sådana här kommentarer, 
tvärtom,
skulle jag vilja be att vi försöker undvika advocacy på denna lista. 
Gärna tekniska jämförelser etc,
eller frågor som: hur gör jag samma sak i FooBSD, som jag gör så här i 
BarBSD?

Men jag skulle trötnna snabbt att läsa denna lista om det blir onödigt 
brus om vem son har störst BSD.

Ha de,
Niklas

Joakim Aronius wrote:
> Helt rätt, OpenBSD rockar fett :)
>
> /J
>
> * Anders Troback (freebsd at troback.com) wrote:
>  
>> Nej då jag tycker själv att de är bra på olika saker men jag håller
>> just nu på att lära mig OBSD så jag testar det på min laptop just nu
>> och den funkar bättre med OBSD än FBSD vad det gäller trådlöst och X!
>>
>> \\anders
>>
>>
>> Den Wed, 21 Oct 2009 13:28:09 +0200
>> skrev "Johan Landerholm" <johan at landerholm.net>:
>>
>>   
>>> Hej Anders,
>>>
>>> Jag hoppas du inte ser Free och Open som direkta alternativ - FreeBSD
>>> använder man ju främst för applikationer, prestanda och näthastighet.
>>> OpenBSD används ju nästan uteslutande till säkerhet, VPN, brandväggar,
>>> lastdelning och andra nät/säk relaterade saker.
>>>
>>> /Johan
>>>
>>>    
>>>> Tack för tipset, funkar jätte bra och var som du sa lätt! retar mig
>>>> mest på att jag inte kollat på det innan och kastade bort flera
>>>> dagar på racoon!
>>>>
>>>> Måste passa på och säga att jag var inte OpenBSD användare innan
>>>> utan jag har använt FreeBSD sedan 4.X men jag är väldigt imponerad
>>>> av OpenBSD och har bytt ut några FreeBSD burkar mot OpenBSD!
>>>>
>>>> Tack igen!
>>>>
>>>>
>>>> \\anders
>>>>
>>>> --
>>>>     
>> -- 
>> This message has been scanned for viruses and
>> dangerous content by MailScanner, and is
>> believed to be clean.
>>
>> _________________________________________________
>> BSD Users Sweden -- BUS at stacken.kth.se
>> https://lists.stacken.kth.se/mailman/listinfo/bus
>>   
> _________________________________________________
> BSD Users Sweden -- BUS at stacken.kth.se
> https://lists.stacken.kth.se/mailman/listinfo/bus
>
>  


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 4793 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20091021/83795282/smime.bin


More information about the BUS mailing list