Fw: Re: Dags att fräsha upp minnet: root-device, mm..

Kenneth Lind exil at sasurai.se
Sun Oct 4 02:21:19 CEST 2009


On Fri, 02 Oct 2009 16:40:20 +0200
Bernt Hansson <bernt at bah.homeip.net> wrote:

> Kenneth Lind skrev:
> > Därför att det inte går att boota från USB på tp600?
> 
> OK. Det viste jag inte.

Lugnt. Hade ingen aning själv innan jag råkade ut för
problemet. Glömde det en kort stund..
 
> > Annars hade jag helst gjort det.
> > 
> > Lägger ner projektet ändå. Tidsbrist.
> 
> Det kommer andra tillfällen.

Jovars.. "Löste" problemet mha extern HD och kärna på CD. Inte
min favoritlösning, men jag hittade en HD i soprummet, så det
var bara lådan jag behövde köpa.

 /K

-- 

 Politically, we are still stuck in the systems of thought of the Greek
 and Roman slave states, no matter how much we rant about "democracy."
         Wilhelm Reich - The Mass Psychology of Fascism

Homepage:                     http://www.sasurai.se/
Cellphone .se:                    +46-(0)73 218 1937

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 196 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20091004/99c66db1/attachment.bin


More information about the BUS mailing list