Dags att fräsha upp minnet: root-device, mm..

Kenneth Lind exil at student.gu.se
Thu Oct 1 18:17:43 CEST 2009


Halloj!

Ett tag sedan jag såg nåt komma från listan, så jag tänkte passa
på att kolla om jag minns rätt. Söka på nätet gav mig inget som
gick att använda.

Miljö: Thinkpad 600, FreeBSD 8.0-RC1, ingen hårddisk (ännu).

Min tanke är att boota från CD och montera root från USB-minne. Det
förefaller mig fullt genomförbart med rätt options i kärnan. Så...
Det enda icke-standard att lägga till borde väl kanske vara

 options        ROOTDEVNAME=\"ufs:da0\"

om den finns kvar som option, men det märker jag väl. Det största
problemet är väl att jag garanterat kommer att behöva nåt att
swap'a och lägga /home på, men det blir ett senare problem. I
"värsta fall" får jag helt enkelt köpa en hårddisk och då kan jag
lika gärna lägga alla filsystem på den, men hur ska jag då kunna
roa mig med lite självvalt krångel? :)

Kan också nämna att jag drar mig för att köpa en ny hårddisk till
den, då mer än 20-talet GB känns aningen over-kill för denna burk.
Om den ens klarar så stora hårddiskar? Hittar ingen data rörande
sånt heller...

 /exil

-- 

 Politically, we are still stuck in the systems of thought of the Greek
 and Roman slave states, no matter how much we rant about "democracy."
         Wilhelm Reich - The Mass Psychology of Fascism

Homepage:                     http://www.sasurai.se/
Cellphone .se:                    +46-(0)73 218 1937

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 196 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20091001/c283ccc4/attachment.bin


More information about the BUS mailing list