OpenBSD IPsec och klienter med dynamiska IP

Leif Larsson leif.larsson at l3system.se
Sun Jun 14 17:39:37 CEST 2009


Det här är plankat rakt av från ett av mina script:

env CERTUFQDN=$PKGNAME@$DOMAIN openssl x509 -req -days $USER_DAYS \
   -CAcreateserial -CA $CA_CRT \
   -CAkey $CA_KEY -in $DIR/$PKGNAME.csr \
   -extfile /etc/ssl/x509v3.cnf -extensions x509v3_UFQDN \
   -out $DIR/$PKGNAME.crt

Hälsningar,

/Leif


Martin Berglund wrote:
> Hejsan!
> 
> Jag försöker sätta upp en IPSec gateway med OpenBSD 4.4 som ska hålla 
> en VPN-tunnel mellan ett fjärrkontor och huvudkontoret.
> 
> Mitt problem är att fjärrkontoret har Telia ADSL och dynamisk publik 
> IP-adress, så jag kan inte mata in en IP-adress för min end-point i 
> konfigurationen eftersom den kan ändras.
> 
> Jag hittade en guide som beskriver hur man säkrar ett WLAN med IPSec 
> och certifikat. Där har klienterna dynamiska IP-adresser. Den borde 
> passa mitt scenario tänkte jag och satte igång. Problemet med den var 
> att man använder sig av certpatch för att lägga till x509v3 Extension 
> SubjectAltName så att jag kan identifiera klienten på en e-postadress 
> istället för IP/hostname. Men certpatch försvann i och med OpenBSD 3.8 
> vad jag vet.
> 
> Är det någon som vet hur man gör för att lägga till den extension i 
> nyare OpenBSD? Jag har frågat google utan att hitta några bra svar.
> 
> 
> Hoppas jag var tillräckligt tydlig.
> 
> Även tacksam för tips på andra sätt att lösa problemet.
> 
> 
> Denna guide har jag följt: http://www.klake.org/~jt/tips/80211.html
> 
> 
> _________________________________________________
> BSD Users Sweden -- BUS at stacken.kth.se
> https://lists.stacken.kth.se/mailman/listinfo/bus


More information about the BUS mailing list