HAL bekymmer l

Fredrik Lindberg fli at shapeshifter.se
Thu Jul 30 12:39:23 CEST 2009


Gunnar Flygt wrote:
> 
> Jag k�r ett Radeonkort. L�ste p� n�got forum att det var strul med det,
> s� jag bytte till vesa, men det �r ju bara f�r tr�kigt. Dessutom gav det
> ingen sk�rm n�r jag testk�rde. F�rs�kte d� att helt sonika k�ra startx,
> varf� det naturligtvis startade. Jag har blivit bortsk�md med xorgcfg,
> som ju inte finns med l�ngre. Bytte s� tillbaka till radeon och k�rde
> startx, och allting fungerar utom svenskt tangentbord, vilket verkar lte
> extra kn�ppt. Jag har haft svenskt tangentbord seda Xfre86-tiden, och
> parametrarna �r desamma. Hursom s� har jag ett fungerande Xorg 7.4 nu.
> F�r grotta vidare med se-tangentbordet.
> 

X.org har fått för sig att bli beroende av HAL så kör du HAL måste du
konfigurera tangentbordet i HAL också.
Alternativet är att stänga av HAL eller/och sätta Option
"AllowEmptyInput" "false".

Gnome/KDE/osv *tror* jag konfigurerar HAL automatiskt genom DBUS,
kör man något annat WM så kan man konfigurera HAL manuellt.

Vill du konfigurera HAL manuellt så skapa en fil som heter
10-x11-input.fdi i /usr/local/etc/hal/fdi/policy/
Vad den ska innehålla har jag skickat med som ett attachment, den
filen fungerar åtminstone för mig.

Fredrik


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 10-x11-input.fdi
Type: text/xml
Size: 936 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20090730/1bc5e1c4/10-x11-input.xml


More information about the BUS mailing list