Faulty memory?

peter h peter at hk.ipsec.se
Tue Jan 6 11:03:08 CET 2009


On Tuesday 06 January 2009 09.43, Mattias Barthel wrote:
> Hej,
> 
> Vad kan jag göra för att undersöka minnet i en FREEBSD (7.1) maskin?
> 
> Jag har fått en del crashar på senaste och misstänker trasiga minnesmoduler.
> 
> Är memtest bra?
> 
> 
> Mvh,
> 
>
Yapp, memtest86 ( t.ex. från ubuntus bootabara CD/DVD ) skall kunna gå
felfritt. Det kan ta några timmar att "gå runt" så var beredd på
att lägga ner tid. Vissa fel kommer inte förrän långt in i testen.

Plocka bort simmar som ger fel, fortsätt tills den "går rent".

Överklockning, minnen utanför spec eller som inte passar till kortet 
är vanliga orsaker, börja med att se till att allt är inom spec.

-- 
    Peter Håkanson  

    There's never money to do it right, but always money to do it
    again ... and again ... and again ... and again.
    ( Det är billigare att göra rätt. Det är dyrt att laga fel. )


More information about the BUS mailing list