Ports

Rasmus Kaj kaj at kth.se
Thu Aug 13 16:50:55 CEST 2009


Den 2009-08-04 20:49, martin häggström skrev:
> Hej!

Halloj!

> Jag försöker uppdatera mina ports men det misslyckas. Här är lite
> felmeddelanden:  [...]
> Jag antar att den evalueras dit
> därför att python -V printar ut Python 2.5.4 och således anses python
> 2.5 vara default.

> Filen /usr/local/lib/python2.6/site-packages/cairo/__init__.py finns och
> jag tror att jag måste få freebsd att förstå att versionen av
> pytontolken skall default vara 2.6. Jag har installerat python 2.6 men
> det vill sig inte ändå.

Det står inte något explicit om 2.5 i /etc/make.conf eller så?

Har du python 2.5 installerad fortfarande?  (pkg_info -I 'python*')
I så fall kanske du kan ta bort den innan du sätter igång uppdateringen 
(även om det inte borde behövas egentligen).


-- 
Rasmus Kaj -- kaj at kth.se -- 08-790 67 21 -- Infosys, KTH
Personligt: http://rasmus.krats.se/


More information about the BUS mailing list