RT

Anders "Louie" Green louie at phetast.nu
Wed Apr 8 19:06:56 CEST 2009


Andreas Pettersson skrev:
> On ons, 2009-04-08 at 11:50 +0200, Anders "Louie" Green wrote:
>> Jag har kört OTRS på FreeBSD och det fungerade excellent, installerade,
>> konfigurerade och sen funkade det i 2 år utan att jag behövde titta på
>> det alls.
> 
> Vad hände efter två år då?   Krasch? :)
> 

Jag bytte jobb :)


More information about the BUS mailing list