ports

Leslie Jensen leslie at eskk.nu
Sat Apr 4 20:52:04 CEST 2009mattias skrev:
> Har vetat detta förr
> Hur tar amn bort ett helt program dvs tar bort rubbet config etc
> Något med make va det men...

cd /usr/ports/"kategori"/portnamn

make deinstall

eller

pkg_deinstal "portens fullständiga namn"Som du ex.vis hittar genom att skriva

pkg_info | grep "portnamn"

/LeslieMore information about the BUS mailing list