jail

Janne Johansson jj at it.su.se
Thu Apr 2 10:13:02 CEST 2009


Rasmus Kaj wrote:
> Mattias Pantzare skrev:
> En helt virtuell maskin är ju i det naturliga läget väldigt isolerad 
> från "modermaskinen", så där ska det nog mer konstig konfiguration till 
> för att få ned säkerheten.

Å andra sidan saknar inte virtualiseringsprodukterna problem heller, så 
det är inte ett okänt fenomen att gäster kan riva ner hosten, eller peta 
på minnet hos andra gäster.

Självklart är det mycket svårare att veta vart man borde pilla osv, men 
att virtualisera ger inte mer säkerhet än att köpa en siba-pc per 
tjänst, även om det blir bättre än att ha alla tjänster i samma OS.


More information about the BUS mailing list