jail

Anders Troback freebsd at troback.com
Wed Apr 1 17:12:50 CEST 2009


On Wed, 01 Apr 2009 13:40:12 +0200
Mathias Lundgren <mathias.lundgren at proactivegaming.com> wrote:

> Hej,
> 
> Sen är det ju inte ens i närheten lika svårt att ta sig ut ur en
> chroot som det är att ta sig ut ur en virtuell maskin.
> 
> On Wed, 2009-04-01 at 12:57 +0200, Mathias Stjernström wrote:
> > Hej Mattias,
> > 
> > Det finns bra dokumentation i handboken om jails
> > (http://www.freebsd.org/doc/en/books/handbook/jails.html ).
> > 
> > Hur vida Jails kan användas som VPS eller inte beror på vad du är
> > ute efter för funktionalitet.
> > 
> > Några saker man kan tänkas behöva i en VPS som inte går i jails
> > (inte innan 7.0) i alla fall.
> > 
> > * Alla jails delar på samma kernel (det blir mao inte små separata  
> > maskiner)
> > * Det finns ingen resurshantering dvs man kan inte limitera
> > CPU/minne för olika Jails.
> > 
> > Om man ska jämföra virtualizering så är FreeBSD Jails som (OpenVZ)
> > http://wiki.openvz.org/ medan XEN och VMWare står för en full
> > virtualizering.
> > 
> > /mathias
> > 
> > 
> > 
> > 
> > On 31 mar 2009, at 23.26, mattias wrote:
> > 
> > > Säger det igen
> > > Love bsd
> > > Men hur använder man jails
> > > Är det som ja förstått en vps-funktion?
> > >

Är det verkligen så? Med säkerheten alltså...

-- 
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.More information about the BUS mailing list