jail

Mathias Stjernström mathias at globalinn.com
Wed Apr 1 12:57:01 CEST 2009


Hej Mattias,

Det finns bra dokumentation i handboken om jails (http://www.freebsd.org/doc/en/books/handbook/jails.html 
).

Hur vida Jails kan användas som VPS eller inte beror på vad du är ute 
efter för funktionalitet.

Några saker man kan tänkas behöva i en VPS som inte går i jails (inte 
innan 7.0) i alla fall.

* Alla jails delar på samma kernel (det blir mao inte små separata 
maskiner)
* Det finns ingen resurshantering dvs man kan inte limitera CPU/minne 
för olika Jails.

Om man ska jämföra virtualizering så är FreeBSD Jails som (OpenVZ) http://wiki.openvz.org/ 
 medan XEN och VMWare står för en full virtualizering.

/mathias
On 31 mar 2009, at 23.26, mattias wrote:

> Säger det igen
> Love bsd
> Men hur använder man jails
> Är det som ja förstått en vps-funktion?
>
> _________________________________________________
> BSD Users Sweden -- BUS at stacken.kth.se
> https://lists.stacken.kth.se/mailman/listinfo/bus

-------------- next part --------------
En bilaga som inte var text, skiljdes ut...
Namn    : PGP.sig
Typ    : application/pgp-signature
Storlek: 486 bytes
Beskrivning: This is a digitally signed message part
URL    : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20090401/1c7762b7/PGP.bin


More information about the BUS mailing list