EuroBSDCon - [Var Re: Borta från nätet ett tag...]

Michael Widerkrantz mc at hack.org
Tue Sep 30 08:19:39 CEST 2008


Jon Otterholm <jon.otterholm at ide.resurscentrum.se> writes:

> On 2008-09-30 07.12, "Michael Widerkrantz" <mc at hack.org> wrote:
>
>> Jag skall tyvärr inte till EuroBSDCon i år, men däremot tänkte jag åka
>> på Open Source Days 2008 i Köpenhamn. Jag är där under lördagen. Någon
>> annan?
>> 
>>   http://www.opensourcedays.org/2008/
>
> Och då är du också anmäld till certifieringen eller?

Nope. Är du?

Däremot tänkte jag vara med på PGP-signeringen, men tyvärr är den
stängd för nyanmälningar nu och det är tyvärr ganska få som anmält
sig:

  http://keysigning.opensourcedays.org/

-- 
MC, http://hack.org/mc/


More information about the BUS mailing list