make buildkernel

Thomas Nyström thn at saeab.se
Sat Sep 13 10:20:51 CEST 2008


martin häggström skrev:
> Hej!
> 
> Då det kom nya säkerhetsuppdateringar i början av september ville jag 
> uppdatera min maskin. Till att börja med så klagade den på options STACK 
> # stack(9) support, vilket jag har kommenterat bort. Nu får jag följande 
> felmeddelande nedan när jag kör make buildkernel. Några tips? Min maskin 
> är 7.0-RELEASE-p3 FreeBSD 7.0-RELEASE-p3 #0: Wed Aug 20 18:06:21 CEST 
> 2008 martin at tagsson:/usr/obj/usr/src/sys/FREEBSD7RELEASE i386.
> 
> cc -c -O -pipe -std=c99 -g -Wall -Wredundant-decls -Wnested-externs 
> -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wpointer-arith -Winline 
> -Wcast-qual -Wundef -Wno-pointer-sign -fformat-extensions -nostdinc -I. 
> -I/usr/src/sys -I/usr/src/sys/contrib/altq -D_KERNEL 
> -DHAVE_KERNEL_OPTION_HEADERS -include opt_global.h -fno-common 
> -finline-limit=8000 --param inline-unit-growth=100 --param 
> large-function-growth=1000 -mno-align-long-strings 
> -mpreferred-stack-boundary=2 -mno-mmx -mno-3dnow -mno-sse -mno-sse2 
> -mno-sse3 -ffreestanding -Werror vers.c
> linking kernel.debug
> uipc_syscalls.o(.text+0x3c1): In function `sctp_generic_recvmsg':
> /usr/src/sys/kern/uipc_syscalls.c:2608: undefined reference to 
> `sctp_sorecvmsg'
......
> in_proto.o(.data+0x11c): undefined reference to `sctp_ctloutput'
> in_proto.o(.data+0x130): undefined reference to `sctp_drain'
> in_proto.o(.data+0x134): undefined reference to `sctp_usrreqs'
> *** Error code 1
> 
> Stop in /usr/obj/usr/src/sys/FREEBSD7.
> *** Error code 1
> 
> Stop in /usr/src.
> *** Error code 1
> 
> Stop in /usr/src.
> 

Mors!

Jag har för mig att SCTP endast fungerar tillsammans med INET6, kolla
hur du har satt dessa båda!

/thn

-- 
---------------------------------------------------------------
Svensk Aktuell Elektronik AB           Thomas Nyström
Box 10                 Phone: +46 73 069 69 30
S-191 21 Sollentuna            Fax: +46 8 35 92 89
Sweden                   Email: thn at saeab.se
---------------------------------------------------------------


More information about the BUS mailing list