Vilken server...

Måns Nilsson mansaxel at besserwisser.org
Thu Nov 27 21:24:24 CET 2008


--On torsdag, torsdag 27 nov 2008 03.21.05 +0100 Tobias Fendin
<Tobias.Fendin.2803 at student.uu.se> wrote:

> Thomas Nyström wrote:
>> Jag tror inte det är något problem med en 386-server det handlar bara
>> om att få tag i rätt designad hårdvara och just kondingarna har varit
>> ett problem eftersom det är en komponent som slits (tillsammans med
>> fläktar och andra mekaniska snurrande saker).
> Slits verkligen kondringar? (Bortsett från i extrema miljöer.)

Historien lär vara den, att japanerna råkade läcka lite felaktiga
designspecifikationer till kinesernas industrispioner så att kinesernas
kopior inte skulle bli så bra. Det blev de inte. Men billigt vart det.
Därför finns det tex ett par årsmodeller Dell vars kondingar sväller
och dör. 

Även korrekt byggda ellytar åldras, genom att de torkar. Förslitning
förekommer också; det blir inte sällan små skador på dielektrikum som
leder till läckström när maskinen är nystartad, men det lagar sig
själv om den får stå på. 

-- 
Måns Nilsson			M A C H I N A

I'm pretending that we're all watching PHIL SILVERS instead of RICARDO
MONTALBAN!
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 186 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20081128/1b834de5/attachment.bin


More information about the BUS mailing list