Intel WiFi 5100

Janne Johansson jj at it.su.se
Tue Nov 18 14:11:18 CET 2008


Anders Troback wrote:
> Hej BUSar!
> Linux hittar kortet som "Intel Corporation Wireless WiFi Link 5100" och
> där funkar den jätte bra utan "proprietära" drivrutiner! Har provat
> FreeBSD 7.0, 7.1 och 8.0! Har NetBSD och OpenBSD bättre, sämre eller
> samma stöd för WiFi som FreeBSD?

Changelog:en för -current på Open tycker: "Rewrite of iwn(4), added 
support for Intel WiFi Link 5000 series adapters."

Om 5100 == 5000 så ska de funka på Open med sen nån månad tillbaka.


More information about the BUS mailing list