Delvis trasig disk

Måns Nilsson mansaxel at besserwisser.org
Fri Feb 15 09:01:13 CET 2008


--On torsdag, torsdag 14 feb 2008 21.56.05 +0100 G Hasse
<gorhas at raditex.se> wrote:

> Hej!
> 
> Jag har en delvis trasig disk. (FreeBSD 6.1)
> 
> /dev/da0s1a  /
> /dev/da0s1e  /tmp
> /dev/da0s1d  /tmp
> 
> Går fint att göra fsck och monter
> 
> /dev/da0s1f  /usr
> 
> får jag DMA fel (säkert en oläsbar fläck på disken).
> 
> Är det någon som har någon ide? (I den gamla goda tiden
> kunde man "maska bort" dåliga sektorer). Kan man inte
> göra det nu för tiden?

Man kan gå till webhallen. 
Man kan köpa en ny disk för kaffepengar. 
Man kan montera in den i samma dator. 
Man kan kopiera över. Eller återställa från backup. 
För det har du väl? 

Problemet löst. 

Hårddiskar i dag är som floppies, man använder dem tills de går sönder
och sen köper man nya. 


-- 
Måns Nilsson			M A C H I N A

My face is new, my license is expired, and I'm under a doctor's
care!!!!
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 186 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20080215/8ac97eef/attachment.bin


More information about the BUS mailing list