Delvis trasig disk

peter h peter at hk.ipsec.se
Fri Feb 15 08:02:08 CET 2008


On Thursday 14 February 2008 23.52, G Hasse wrote:
> > Moderna diskar mappar bort dåliga sektorer själv vid skrivning. Gör:
> > # dd if=/dev/zero of=<klagosektornummer> count=1
> > så skall det gå till sig.
> 
> HM...  of=316 eller of=<316> - vad ska man skriva...
> 

Ingendera. Möjligen en kombination av of=/dev/ad0s1e och seek=<blocknummer-som-klagar>
Men om man inte gör exakt rätt kommer man att stampa hål i fel fil.

Jag skulle nog rekommendera att kopiera över det användbara till en ny 
sidk och kasta den dåliga disken. Har det börjat bli dåliga block brukar
det fortsätta.
-- 
    Peter Håkanson  

    There's never money to do it right, but always money to do it
    again ... and again ... and again ... and again.
    ( Det är billigare att göra rätt. Det är dyrt att laga fel. )


More information about the BUS mailing list