En ren intressefråga.

Urban Boquist urban at boquist.net
Tue Sep 18 10:33:19 CEST 2007


Hej Viktor!

>>>>> Viktor Holmlund writes:

Viktor> Vad är det egentligen svenska NetBSD-användare behöver? Vad är
Viktor> det som saknas?

En stor fet fisk?

;-)

Själv är jag dock ytterst nöjd med allt redan. NetBSD är nirvana.

Mvh,

        -- Urban


More information about the BUS mailing list