Enkelt övervakningsprogram

Marcus Nilsson marcus.s.nilsson at vxu.se
Mon Sep 10 12:53:42 CEST 2007


Nagios; http://www.nagios.org/

Mvh Marcus

On 9/10/07 1:55 PM G Hasse wrote:
> Hej!
> 
> Jag behöver övervaka ett antal maskiner som sitter på
> ADSL förbindelser. Dessa förbindelser verkar försvinna
> ibland.
> 
> Vet någon något enkelt verktyg som kan ge mig info
> om avbrottstider mm.
> 


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3261 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20070910/4b9c9a8d/smime.bin


More information about the BUS mailing list